Stichting Portfolio is opgericht met het doel diverse relatief kleinschalige projecten op het gebied van kunst en cultuur te ondersteunen, met name op het terrein van  organisatie en communicatie. In die zin wil de stichting een paraplu zijn waaronder tegelijkertijd verschillende activiteiten naast elkaar kunnen staan. De website van Stichting Portfolio is bedoeld om een zo breed mogelijk publiek te informeren over geplande en lopende projecten. De stichting wil desgevraagd meedenken maar ook zelf initiatieven ontwikkelen. Stichting Portfolio is gevestigd in de Gelderse Achterhoek en wil vooral voorzien in een regionale behoefte. 

 

Bestuur
Jaap Nijstad, voorzitter  |  06 22 61 81 46

Jacobus Trijsburg, secretaris  |  06 46 32 31 03

Jopie Nijstad – Beumkes, penningmeester  |  06 14 42 28 55

nijstadenbeumkes@gmail.com