Project bundel "Dichter bij de Graafschap"

_________________________________________________________________________

15 juli 2015

HARTELIJK DANK VOOR ALLE INZENDINGEN.

DE JURY HEEFT INMIDDELS GEKOZEN.

_________________________________________________________________________

 

15 mei 2015

‘Dichter bij de Graafschap’ is een initiatief van Stichting Portfolio en de Provincie Gelderland. 

Doel: onder de aandacht brengen van Het Nationale Landschap De Graafschap. Eén van de zeven nationale landschappen die de provincie Gelderland rijk is. Vaak blijkt dat ‘De Graafschap’, zelfs voor de bewoners van dit prachtige gebied, een schimmig begrip is. 

Er is daarom gekozen voor een publicatie in de vorm van een boek, waarin door het samenspel van tekst & beeld wordt getoond hoe uniek en inspirerend dit gebied is in zowel landschappelijk als cultureel opzicht.

Denk hierbij aan onderwerpen als mens, omgeving, achitectuur, natuur en ...

 

WIJ NODIGEN DAAROM DICHTERS, SCHRIJVERS EN FOTOGRAFEN UIT OM HUN WERK IN TE ZENDEN OM GEZAMENLIJK TOT EEN MOOI EN WAARDEVOL RESULTAAT TE KOMEN...

 

Alle werken worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De werken moeten absoluut betrekking hebben op ‘De Graafschap’ en als zodanig herkenbaar zijn. Teksten en foto’s met een algemener karakter komen niet voor plaatsing in aanmerking.

 

SPELREGELS

Op de website worden vanaf half mei de ingezonden gedichten, zkv’s en foto’s geplaatst. Ze laten iets van de voortgang van het project zien en dienen tevens als een mogelijke bron van inspiratie. De inzendingen kunnen ook kruisbestuivend werken. Zo kan bijvoorbeeld een gedicht aanleiding zijn voor een fotograaf om daar een beeld bij te maken en omgekeerd kan een foto de aanleiding zijn voor een schrijver om het beeld in een gedicht te vatten. Om een volstrekt neutrale jurering te bewerkstelligen worden alle inzendingen anoniem op de website geplaatst.

 

JURY, REGELS EN SLUITINGSDATUM

In het boek is plaats voor ± 50 teksten en evenveel foto’s. Om tot een goede selectie te komen is er voor beide categorieën een onafhankelijke jury geformeerd. Ook de beide jury’s zullen de inzendingen zonder vermelding van de naam van de maker ter beoordeling krijgen. De samenstelling van de jury’s wordt op een later tijdstip op deze website bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met de jury of Stichting Portfolio. De juryleden zijn uitgesloten van deelname. Iedere deelnemer mag maximaal 5 werken inzenden. 

De gedichten en of zkv’s mogen in de Nederlandse taal of in het Achterhoeks geschreven zijn. 

De inzenders blijven volledig in het bezit van auteursrechten/copyright. Door deel te nemen verklaren inzenders zich bereid hun werk vrij te geven voor publicatie in het bijbehorende boek als ook voor plaatsing op de website van ‘Dichter bij de Graafschap’. Deelnemers verklaren tevens dat zij de volledige auteursrechten over het ingezonden werk bezitten en vrijwaren de Stichting Portfolio voor claims van derden.

De sluitingsdatum is 15 juni 2015. Na deze datum zullen geen inzendingen meer geaccepteerd worden.

Alle inzendingen kunnen verstuurd worden naar dichterbijdegraafschap@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur. Teksten graag in een word-bestand en beelden in een zo hoog mogelijke resolutie. [Wanneer de beelden te ‘zwaar’ zijn om te mailen kunt u gebruik maken van www.wetransfer.com of contact opnemen met de stichting Portfolio via mail dichterbijdegraafschap@gmail.com of bellen met 06 144 22 8 55]. 

 

PRESENTATIE

In augustus 2015 is het 175 jaar geleden dat de grote Gelderse dichter A.C.W. Staring overleed. Vanuit zijn graafschappelijke woonstede ‘De Wildenborch’ schreef hij gedichten die meer dan eens landschap en cultuur van de landstreek beschreven en die tot ver over de provinciegrenzen bekendheid genoten. Het is dan ook een eer om het boek ‘Dichter bij de Graafschap’ half augustus op kasteel De Wildenborch te kunnen presenteren. Deelnemers waarvan werk voor de publicatie is geselecteerd worden hiervoor uitgenodigd en zullen bij deze gelegenheid een exemplaar van het boek ontvangen.