JURY, REGELS EN SLUITINGSDATUM
In het te publiceren boek is plaats voor een vijftigtal teksten en evenveel foto’s. Om tot een goede selectie te komen is er voor beide categorieën een onafhankelijke jury geformeerd. Ook de beide jury’s zullen de inzendingen zonder vermelding van de naam van de maker ter beoordeling krijgen. De samenstelling van de jury’s wordt op een later tijdstip op deze website bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met de jury of Stichting Portfolio. De juryleden zijn uitgesloten van deelname.

 

Iedere deelnemer mag maximaal 5 werken inzenden. De foto’s kunnen verstuurd worden naar dichterbijdegraafschap@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf. Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie aanleveren. Foto’s met een te lage resolutie [300 dpi] kunnen niet worden geplaatst. Wanneer de beelden te ‘zwaar’ zijn om te mailen kunt u gebruik maken van www.wetransfer.com of contact opnemen met de stichting Portfolio via mail dichterbijdegraafschap@gmail.com of bellen met 06 144 22 8 55]. 
De inzenders blijven volledig in het bezit van auteursrechten/copyright. Door deel te nemen verklaren inzenders zich bereid hun werk vrij te geven voor publicatie in het bijbehorende boek als ook voor plaatsing op de website van ‘Dichter bij de Graafschap’. Deelnemers verklaren tevens dat zij de volledige auteursrechten over het ingezonden werk bezitten en vrijwaren de Stichting Portfolio voor claims van derden.

 

SLUITINGSDATUM
De sluitingsdatum is 15 juni 2015. Na deze datum zullen geen inzendingen meer geaccepteerd worden.


PRESENTATIE
In augustus 2015 is het 175 jaar geleden dat de grote Gelderse dichter A.C.W. Staring overleed. Vanuit zijn graafschappelijke woonstede ‘De Wildenborch’ schreef hij gedichten die meer dan eens landschap en cultuur van de landstreek beschreven en die tot ver over de provinciegrenzen bekendheid genoten. Het is dan ook een eer om het boek ‘Dichter bij de Graafschap’ half augustus op kasteel De Wildenborch te kunnen presenteren. Deelnemers waarvan werk voor de publicatie is geselecteerd worden hiervoor uitgenodigd en zullen bij deze gelegenheid een exemplaar van het boek ontvangen.