SCHRIJVERS, DICHTERS en FOTOGRAFEN
Schrijvers, dichters en fotografen worden uitgenodigd om werk in te zenden voor deze bijzondere publicatie. Alle werken worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De werken moeten absoluut betrekking hebben op ‘De Graafschap’ en als zodanig herkenbaar zijn. Teksten en foto’s met een algemener karakter komen niet voor plaatsing in aanmerking.

 

DE WEBSITE ALS MOGELIJKE BRON VAN INSPIRATIE

Op de website worden binnengekomen gedichten, zkv’s en foto’s geplaatst. Ze laten iets van de voortgang van het project zien en dienen tevens als een mogelijke bron van inspiratie. De inzendingen kunnen ook kruisbestuivend werken. Zo kan bijvoorbeeld een gedicht aanleiding zijn voor een fotograaf om daar een beeld bij te maken en omgekeerd kan een foto de aanleiding zijn voor een schrijver om het beeld in een gedicht te vatten. Om een volstrekt neutrale jurering te bewerkstelligen worden alle inzendingen anoniem op de website geplaatst.

 

JURY, REGELS EN SLUITINGSDATUM
In het te publiceren boek is plaats voor een vijftigtal teksten en evenveel foto’s. Om tot een goede selectie te komen is er voor beide categorieën een onafhankelijke jury geformeerd. Ook de beide jury’s zullen de inzendingen zonder vermelding van de naam van de maker ter beoordeling krijgen. De samenstelling van de jury’s wordt op een later tijdstip op deze website bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met de jury of Stichting Portfolio. De juryleden zijn uitgesloten van deelname.

 

Iedere deelnemer mag maximaal 5 werken inzenden. De gedichten en of zkv’s mogen in de Nederlandse taal of in het Achterhoeks geschreven zijn. De inzendingen moeten verstuurd worden naar dichterbijdegraafschap@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur. Teksten graag in een word-bestand en beelden in een zo hoog mogelijke resolutie.

[Wanneer de beelden te ‘zwaar’ zijn om te mailen kunt u gebruik maken van www.wetransfer.com of contact opnemen met de stichting Portfolio via mail dichterbijdegraafschap@gmail.com of bellen met 06 144 22 8 55].

De inzenders blijven volledig in het bezit van auteursrechten/copyright. Door deel te nemen verklaren inzenders zich bereid hun werk vrij te geven voor publicatie in het bijbehorende boek als ook voor plaatsing op de website van ‘Dichter bij de Graafschap’. Deelnemers verklaren tevens dat zij de volledige auteursrechten over het ingezonden werk bezitten en vrijwaren de Stichting Portfolio voor claims van derden.

De sluitingsdatum is 15 juni 2015. Na deze datum zullen geen inzendingen meer geaccepteerd worden.


PRESENTATIE
In augustus 2015 is het 175 jaar geleden dat de grote Gelderse dichter A.C.W. Staring overleed. Vanuit zijn graafschappelijke woonstede ‘De Wildenborch’ schreef hij gedichten die meer dan eens landschap en cultuur van de landstreek beschreven en die tot ver over de provinciegrenzen bekendheid genoten. Het is dan ook een eer om het boek ‘Dichter bij de Graafschap’ half augustus op kasteel De Wildenborch te kunnen presenteren. Deelnemers waarvan werk voor de publicatie is geselecteerd worden hiervoor uitgenodigd en zullen bij deze gelegenheid een exemplaar van het boek ontvangen.